IMP crpke
IMP crpke
 
  • pločasti izmjenjivači topline rastavljive (PHE) i lemljene (BHE) izvedbe
  • spiralni izmjenjivači topline
  • protustrujni izmjenjivači topline
  • izmjenjivači topline za bazensku slatku kloriranu vodu i morsku kloriranu vodu (titan)
  • kanalski izmjenjivači topline, dimenzija i toplinske moći prema narudžbi

Proizvođači: Alfa Laval; IMP; Pireko...

 

 Kanalski grijači zraka izrada prema standardnim dimenzijama kanala i prema crtežu korisnika.

 Izmjenjivači topline lemljene izvedbe materijal ploča AISI 316 za tlakove do 33 bar

 Rastavljivi izmjenjivači topline
Izbor materijala ploča:
AISI 304; AISI 316L; titan
Materijal brtvi:
NBR (130ºC), EPDM (170ºC), Butil (140ºC); Viton (180ºC)
Radni mediji:

hladna, topla i vrela voda
para i kondenzat
termalna ulja
glikol, morska voda


 Spiralni izmjenjivači topline sa Fe; Cu i NIRO registrom za horizontalnu i vertikalnu ugradnju.
Kapacitet toplinske moći do 3250 kW
Radni mediji:
topla voda, pitka voda, bazenska voda, para.
Za povećanje kapaciteta mogu se povezivati paralelno ili serijski

 

 
 
 
IMP crpke